Vad har hänt sen sist?

Skrivandet har legat nere sedan resan och inbjudan till ett konstsymposium, workshop och utställning i Sulemania i Kurdistan/Irak 2014. Ja inte var det resan som gjorde mig mållös, däremot var det livet som inte ville formulera sig skriftligt. Farkosten har landat … Läs mer